LC метър с PIC16F628A
/kn34pc.com/конструкции/...

Описаният LC метър е изпълнен по схема и софтуер от http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html

Първоначално реших да повторя конструкцията на LZ2JOW "LC метър с PIC16F84A" но срещнах трудност при осигуряване на необходимите превключващи бутони. След обстойно претърсване в Интернет се спрях на тази схема.

Принципът на работа на устройството не се отличава от предходното, разликата е в липсата на LM311 и по-опростената комутация на веригите при измерване на L и C, извършваща се с обикновен двоен ЦК ключ.

Реших да използвам "оригиналната" печатна платка, която е публикувана в .pdf формат. За съжаление след отпечатването се получи разминаване на разстоянията между изводите на микроконтролера. Това ме подтикна да разработя нова платка, като за вдъхновение използвах платката от "Честотомер с PIC16F84A".


84 x 40 mm

На платката е добавен джъмпер J, за включване/изключване на осветяването на дисплея. Желаната осветеност се настройва чрез подбор на съпротивлението Rx в границата от 10 до 100 Ω.

За улеснение на платката е предвидено място за монтиране на бутона за нулиране.
Съпротивленията в измервателната верига са с точност 1%, а електролитните кондензатори трябва да бъдат танталови. Може да се използва реле с R = 500 Ω за 5V.

Софтуерът се избира в зависимост от това какъв дисплей ще се ползва (едноредов или двуредов).

Архив с файлове [zip,lay,pdf,tif,hex][535kb]

LZ2XYZ, Силистра
14 октомври
2010 година, доп. 29 юни 2011 година