Любителски честотомер до 50 MHz с PIC16F84A
/kn34pc.com/конструкции/...

В радиолюбителската практика често се налага използването на честотомер. Допреди 20 години това се постигаше с използване на много TTL интегрални схеми.

Първият ми честотомер беше изпълнен с 40-тина брояча, дешифратори, памети и логически елементи, 8 зелено светещи VQA индикатора, захранващо напрежение 5 волта и ... консумация 2 ампера. Не че работеше лошо, при използване на ECL делител горната измервана честота надхвърляше 200 MHz. Чувствителността на входа не беше висока. Честотата на  кварцовия генератор беше температурно стабилизирана с подръчни материали, изпълнен като отделен отсек в кутията, облепен отвътре със стиропор. Проблемът беше във високото ниво на смущения, генерирани от бързите броячи - невъзможно е използването на честотомера в радиосъоръжение, като приемник/предавател на любителски честоти.

Следващата конструкция беше с CMOS интегрални схеми и красиви червени TIL311 индикатори. Брой интегрални схеми - наполовина, консумация - 400 mA, но като габарити честотомерът със собствено захранване си остана една масивна кутия.

Преди няколко години се появиха много публикации на прости любителски честотомери, изпълнени с микроконтролери. Аз, като противник на динамичното управление на индикаторите, се въздържах от експерименти в тая насока. Все пак в 2006-а година се реших да експериментирам по схема и софтуер от МК. С елементарно изпълнения на експериментална платка от мен програматор и софтуер за запис, написан от Мартин Пенев, гр. Силистра, (pic_prog_v1_3.zip) честотомерът заработи. За индикатор използвах светодиоден индикаторен елемент от електронен калкулатор ЕЛКА. Нивото на смущения, регистрирани с късовълновия ми приемник отново беше много високо, дори по-високо от честотомера с TTL интегрални схеми.

Следват две години застой по експериментите на схеми за честотомери.

Ето, че преди два месеца за направата на печатни платки по фото-метод се нуждаехме от елементарна принципна схема за тест. Избрахме схема на автоматичен честотомер до 50 MHz с PIC16F84A от страницата на YO5OFH ( http://www.qsl.net/yo5ofh/pic/frequency_meter_with_pic_16.htm 

Тествал съм честотомера до 41 MHz. Като недостатък мога да посоча ниската чувствителност при звукови честоти и премигване на последния разряд, свързано с алгоритъма на работа. Автоматичното превключване на обхвата Hz, kHz, MHz е предимство. Ниската консумация с индикация без подсветка позволява уредът да се захранва с 9 волтова батерия.

Архив [zip,spl7,lay,asm,hex][89kb]

LZ2WSG, Силистра
20 октомври 2008 година, KN34PC