Токозахранващо устройство за лампова апаратура
(200V/240V/300V)
 
/kn34pc.com/конструкции/...

Показаният токоизправител беше конструиран като лабораторно устройство, чиято цел е да захранва бъдещи маломощни, елементарни лампови конструкции като нискочестотни усилвателчета, линейни, регенеративни, суперхетеродинни радиоприемници, приемници с пряко преобразуване, маломощни еднодиапазонни телеграфни и SSB QRP приемо-предавателчета с няколко лампи.

С двата превключвателя на лицевия панел (SW1 за мрежово напрежение 220V, с което се подава и отоплително напрежение в изхода и SW2: за анодното напрежение) съм предвидил възможност за ръчно забавено включване на анодното напрежение. Един от вариантите беше употребата на реле за време за автоматично забавено запускане на анодното напрежение, но си поставих за цел да придобия "лампови умения" при работа с ретро-апаратурите. Самите манипулации всъщност са също част от удоволствието и всичко трябва да е изпълнено елементарно, с предвидими положителни емоции.

С галетния превключвател има възможност да се избира изходното напрежение (без товар: 200V, 240V или 300V), като по този начин съм осигурил универсалност на приложение на устройството.

Използвал съм изцяло материали и електронни елементи втора употреба от дефектирала апаратура:

    - корпус от компютърно захранване;
    - електролитни и др. кондензатори, ГРЕЦ-схема: от CRT монитор;
    - захранващ дросел: от руски черно-бял телевизор;   
    - индикаторна глим-лампа: от електрически бойлер.


Интересна е историята с мрежовия трансформатор:

Намерен беше из вехториите на село някъде към 1994-а година, монтиран на шаси от български лампов радиоприемник, дълго стоял на открито, ръждив, изкривен и спасен преди изхвърляне ...

В далечната 1999-а година, същият трансформатор четири месеца захранваше ВЧ лампов краен усилвател на мощност с лампа 6П15П на бъдещия 7-обхватен приемо-предавател, тогава още QRP. На корпуса на трансформатора беше монтиран грец-блок с диоди от телевизор, филтриращ кондензатор, а лампата 6П15П (с прилежащите и елементи) беше поставена на мястото на оригинално монтирания бакелитов цокъл за кенотрон EZ81. Изходният П-филтър беше обемно изпълнен за 80 м.

За съжаление QRP усилвателят вече не съществува и липсва снимка на конструкцията му. Но и това, което е останало, поражда в мен свидни спомени. Особено "измъчените" 4-5 вата при 340V захранващо напрежение, с претоварения малиново-червен анод, който на отделните изречения караше стъклото на лампата да пука тихо и да се охлажда по времето на рапорта на поредния кореспондент в късните часове на среднощното прохождение на 3,5 MHz.

Трансформаторът в оригиналната схема на радиоприемника беше предназначен за захранване на лампово радио със селенов изправител M250C80. При променливо напрежение от 250V, изправеното изходно напрежение със селенов изправител е 329 волта, а с изправителен силициев ГРЕЦ-блок е 348V. Напреженията бяха твърде високи за поставената ми цел.

Вариантите с гасящо съпротивление или с електронен стабилизатор отпаднаха. Остана по-сложното механично решение: трансформаторът беше разглобен, вторичните намотки - развити, преизчислени и пренавити за нужните напрежения. С малко козметични промени по външния вид (външно боядисване, нова обозначителна табелка с изходните напрежения, нови притягащи планки и болтове, печатна рейка от фолиран стъклотекстолит за изводите на намотките) трансформаторът придоби радващ окото изглед (а до преди месец само беше приготвен за изхвърляне ...)

След "покоряването" в миналото на любителски радиостанции от цяла Европа, половин Азия и половин Африка като захранване на QRP трансивер, захранващият трансформатор си заслужи двудневните грижи и внимание по "подмладяването". 

 
142 x 52 мм
 

Печатна платка на изправителя
Архив с файлове [zip,lay,pdf,tif][233kb]

Печатната платка е разработена според наличното неизползвано пространство в кутията, но с корекции е възможно да се използва и в други конструкции.

Междинни фази от сглобяването
 
 

Конструкцията премина непрекъснат 48 часов тестови период (на празен ход) без дефект.

Време е за следващия проект

LZ2WSG, KN34PC
20 ноември
2010 г.