Радиоприемник Р-23 и Радиопредавател късовълнов Р-25
/kn34pc.com/схеми/trx/...

1. Радиоприемник Р-23.

1.1. Общи сведения.

   - Честотен обхват: 1,5-30 MHz;
    - Видове работа: A1, A2, A3, A3H, A3J;

Изделието представлява возим КВ еднолентов радиоприемник, предназначен за приемане на телефонни и на телеграфни сигнали в целия КВ диапазон.

Радиоприемникът е работоспособен при температура на околната среда от минус 35° до 50° С и при относителна влажност до 98%. Приемникът може да работи в транспортни средства съвместно с изделие Р-25 и с други радиопредаватели. Същият може да намери широко приложение при осъществяване на радиовръзка с подвижни обекти и при оборудване на стационарни приемни пунктове.

В опакован вид радиоприемникът може да се транспортира с всякакъв вид наземни транспортни средства. Радиоприемникът се захранва от променливо напрежение 220V или от постоянно напрежение 26V /бордова Мрежа/.

Радиоприемникът може да работи съвместно с радиопредавател на обща антена, като в режим на предаване антената се изключва от входа на приемника.
 

Радиоприемник Р-23 - техническо описание [zip,pdf][48,4mb]
 

2. Радиопредавател късовълнов Р-25.2.1. Общи сведения.

    - Честотен обхват: 1-30 MHz;
    - Изходяща мощност: CW: 100W, AM: 25W, SSB (LSB, USB): 100W

Р-25 - общ изглед

Радиопредавател късовълнов Р25 - комплект схеми [djvu][5,3mb]

 

Антенно-съгласуващо устройство


 

 

Радиопредавател късовълнов Р25 - усилвател на мощност - принципна схема [pdf][193kb]
 

 УМ-100 - Блок "Усилвател на мощност"

 

КВ-100 - Блок "Синтезатор"


Радиопредавател късовълнов Р-25 - техническо описание [zip,pdf][29,0mb]

Блок захранващ БЗ-400 комплект - техническо описание, инструкция по експлоатация и пр. схема [pdf][690kb]

    Снимките и схемите на крайното стъпало и на захранващия блок изпрати LZ2KB. Комплектът преснимани схеми изпрати LZ3GW.
Снимките на антенно-съгласъващото устройство, УМ-100 и на КВ-100 са работещ комплект от колекцията на LZ2JOW.
Техническото описание на Р-23 и на Р-25 изпрати LZ5RO.

септември 2007 год.,
доп. 2 март 2012 год.
KN34PC