Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа
тип "Qualiphone QP 101"

 

 

 

***

    "Радиоприемник 6 програмен за транслационна мрежа тип "Qualiphone QP 101" работи чрез кабел, по телефонна линия.

    "Филтър абонатен тип ФА" е разположен при абоната и разделя телефонната линия от фидерната линия за радио.
 

 

    "Филтър за обхождане на дуплексна кутия" - разделя дуплексните линии.

 

Божидар Цветанов
8 март 2018 година, доп. 24 април 2018 година