Предусилвател-смесител ПС-82

    Предусилвател-смесител ПС-82 е предназначен за работа в радиофикацията за предварително смесване и усилване на електрически сигнали със звукова честота.

    Експлоатационни възможности:

        - възможност за включване на входните канали към всеки от изходите или към двата едновременно.
        - симетрични незаземени входове и изходи.
        - регулируема чувствителност на входните канали.
        - тонкоректори за ниски и високи честоти, презенс-филтър във входните канали с възможност за регулиране.

Божидар Цветанов
24 септември 2018 година