Справочник 

Български силициеви транзистори - Параметри
Български силициеви транзистори - Кодови означения
Руски високочестотни и свръхвисокочестотни транзистори [djvu][182kb]
Транзистори - справочник [zip,xls][1,1mb]

Свърхминиатюрни приемно-усилвателни лампи (ru)[pdf][510kb]

Руски феромагнитни материали [djvu][7kb]

Руски малогабаритни релета за постоянен ток [zip,pdf,xls][301kb]

Транзистори:
КТ921А, КП921Б [zip,pdf][161kb]
BLW77 [zip,pdf][82kb]
BLW83 [zip,pdf][74kb]

КП901А, КП901Б [zip,djvu,pdf][161kb]
BF247 [zip,pdf][183kb]
BF960 [zip,pdf][511kb]
BF961 [zip,pdf][121kb]
BF964 [zip,pdf][115kb]
BF966S [zip,pdf][116kb]

Аналогови интегрални схеми:
К157УД2 [zip,pdf][201kb]
К174УН7 [zip,pdf][203kb]
К174УР1 [zip,pdf][394kb]
К174УР7 [zip,pdf][115kb]
К174ХА2 [zip,pdf][249kb]
К174ХА10 [zip,pdf][193kb]
CA3028A [zip,pdf][373kb]
CA3089 [zip,pdf][354kb]
LM386 [zip,pdf][213kb]
MC3361 [zip,pdf][172kb]
SA602 [zip,pdf][418kb]
SA612 [zip,pdf][106kb]
TA7358 [zip,pdf][258kb]
TA8215 [zip,pdf][361kb]
TBA120S [zip,pdf][688kb]
TDA2003 [zip,pdf][117kb]

Български кварцови филтри MCF
Български кварцови филтри FLK [pdf][218kb]

Германски кварцови филтри [pdf][1,2mb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9C, XF-9D, XF-9E, XF-9M [pdf][436kb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9B01, XF-9B02, XF-9B10, XF-9B11, XF-9B12, XF-9E, XF-9NB, XF-9P
Германски кварцови филтри 9MXF24D, 10MXF24D [pdf][34kb]
Германски кварцови филтри XF-107A, XF-107B, XF-107C, XF-107D, XF-107E [pdf][422kb]
Германски кварцови филтри XFM-107B, XFM-107M [pdf][301kb]
Германски миниатюрни кварцови филтри XFM-107A, XFM-107B, XFM-107C, XFM-107D, XFM-107E [pdf][301kb]
Германски кварцови дискриминатори: XD-9-01, XD-9-02, XD-107-01, XD-107-02 [pdf][693kb]

Активни филтри с операционни усилватели
Основни параметри на някои изправителни схеми
Импедансна диаграма (диаграма на Смит) (Smith Chart)
Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)
S-метри и градуирането им
Морзова азбука

Калкулатор за пресмятане на индуктивности

Любителски VHF ретранслатори на територията на България