Справочник 

Български силициеви транзистори - Параметри
Български силициеви транзистори - Кодови означения
Руски високочестотни и свръхвисокочестотни транзистори [djvu][182kb]
Транзистори - справочник [zip,xls][1,1mb]

Свърхминиатюрни приемно-усилвателни лампи (ru)[pdf][510kb]
Руски феромагнитни материали [djvu][7kb]
Руски малогабаритни релета за постоянен ток [zip,pdf,xls][301kb]

Български кварцови филтри MCF
Български кварцови филтри FLK [pdf][218kb]

Германски кварцови филтри [pdf][1,2mb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9C, XF-9D, XF-9E, XF-9M [pdf][436kb]
Германски кварцови филтри XF-9A, XF-9B, XF-9B01, XF-9B02, XF-9B10, XF-9B11, XF-9B12, XF-9E, XF-9NB, XF-9P
Германски кварцови филтри 9MXF24D, 10MXF24D [pdf][34kb]
Германски кварцови филтри XF-107A, XF-107B, XF-107C, XF-107D, XF-107E [pdf][422kb]
Германски кварцови филтри XFM-107B, XFM-107M [pdf][301kb]
Германски миниатюрни кварцови филтри XFM-107A, XFM-107B, XFM-107C, XFM-107D, XFM-107E [pdf][301kb]
Германски кварцови дискриминатори: XD-9-01, XD-9-02, XD-107-01, XD-107-02 [pdf][693kb]

Активни филтри с операционни усилватели
Основни параметри на някои изправителни схеми
Импедансна диаграма (диаграма на Смит) (Smith Chart)
Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)
S-метри и градуирането им
Морзова азбука

Калкулатор за пресмятане на индуктивности

Любителски VHF ретранслатори на територията на България