Нискочестотен усилвател 2W / 6V           

(За база са използвани схеми от "Funkschau", "Radioamater", "Funkamateur" от 70-те).

Юли Генадиев
22 март 2008 година