Маломощен усилвател с ИС LM386

        Маломощният аудио усилвател за любителска апаратура е изработен с нисковолтовата интегралната схема ИС LM386. След експерименти на усилватели, изработени според тестовите принципни схеми в спецификацията (LM386.pdf) и други експерименти със схеми от други свързочни апаратури, показаният усилвател показа възможно най-задоволителни параметри.

   ИС LM386:
   
Предимства:
        - възможност за батерийно захранване;
        - минимален брой външни елементи;
        - широк обхват на захранващото напрежение: 4V-12V или 5V-18V;
        - минимален консумиран ток в режим без сигнал: 4mA;
        - високо входно съпротивление: 50 kΩ;
        - усилване: от 20 до 200 пъти.

    Недостатъци:
        - ниска изходна мощност.

    Като сериозен недостатък подчертавам високата чувствителност на ИС LM386 към външни ВЧ сигнали (което в повечето случаи се решава с определена топология на печатната платка), екраниране, развръзка по маса и захранване, локална филтрация и блокировка по ВЧ. В експлоатацията на LM386 се забелязва и недобрата линейност, включваща пряко детектиране на късовълнови станции с къс отрязък проводник, свободно закачен към входа като антена.

    Като доказателство за последното твърдение прилагам следния видеоматериал, взет от друга моя конструкция:


    Интегралната схема не е от най-безшумните, но в портативни апаратури, при малко усилване и батерийно захранване използването на ИС LM386 е оправдано.

    Графични оригинали на печатните платки за самостоятелно изпълнение:
 

ИС LM386 в DIL8 корпус

страна спойки, отдолу елементи отдолу елементи отгоре

 

фотовид, отгоре фотовид, отдолу

 

ИС LM386 в SO(M)8 корпус

страна спойки, отдолу елементи отдолу елементи отгоре

 

фотовид, отгоре фотовид, отдолу

Архив [spl7,lay,tiff,gif,zip][190kb]
 

    Широкото й разпространение в любителски схеми вероятно е заради ниската цена и универсалността на приложението й.

    Показаният маломощен усилвател, изграден с ИС LM386 в SMD корпус успешно се използва повече от половин година в радиостанция "ЛЕН-Б", пренастроена от 50 MHz на 144 MHz (R7).
 

LZ2XYZ, LZ2WSG, Силистра
23 август
2011 г.