Двутонална сирена

     Показаната схема на двутонална сирена е сглобявана от повече от 20 човека в кръжоци по електроника и като самостоятелно изпълнение преди повече от 20 години. Лично аз съм я сглобявал 3 пъти на експериментална платка и на печатна платка. Използвахме я за звънец за входната врата, звънец за велосипед, като полицейска сирена за детски играчки-коли ...


 

     Елементите са общодостъпни, може да се експериментира с транзистори с права проводимост. В оригинал схемата е с германиеви транзистори.

    Стойността на кондензаторите, обозначени със звездичка (*) може да се подбира за постигане на по-мелодичен звук. С подходящ високоговорител силата е достатъчна за озвучаване на стая, дори за открити пространства.

    При промяна на режимите на транзисторите е възможно схемата да работи с 1,5 волтова батерия.

    Така звучи сирената: ЗВУКОВ ФАЙЛ [mp3][73kb]

Печатна платка с размери 60мм х 30мм.

    Изработката на платката по лазерно-ютийната технология (ЛЮТ) се свежда от лесно изпълнимо приятно половинчасово занимание (при LZ2XYZ) до трудно занимание, продължило повече от 4 дни с много нерви, тестове, подмяна на ютии, изхабени платки и провалени надежди за ЛЮТ (при LZ2WSG). Все пак и втората платка бе изработена по ЛЮТ с подмяна на печатащото устройство.        

    Методът ЛЮТ е надежден, качествен и лесен за изпълнение в домашни условия. Възможно е дори малосерийно производство.

LZ2XYZ LZ2WSG  

Архив с файлове [zip,spl7,lay,gif,pdf][388kb]

LZ2WSG, Силистра
17 март 2009 година, KN34PC

доп. 26 март 2009 година
LZ2XYZ, LZ2WSG