Електронен превключвател приемане/предаване
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

Показаната автоматика изпълнява функции на задръжка и комутация при VOX, задръжка и комутация при CW и комутация при натиснат PTT с последващо управление на приемника и предавателя, управление на генератор за настройка и CW, управление на релетата на крайния транзисторен усилвател на мощност, както и управление на релетата на крайния усилвател на мощност на електронни лампи. По принцип идеята беше да се конструира универсален управляващ блок, затова в схемата съм добавил няколкото възможни варианта, които се използват в зависимост от наличните блокове и нуждата от превключване в режим на предаване с активен сигнал "нула" (0V) или "единица" (+12V). При нужда от галванично развързан превключвател използвам реле К1 (тип РЭС-49), чиито управление се активира с "нула" на управлението си (Извод "15" = 0). В неактивно състояние релето е в покой независимо от управлението "предаване-приемане".

Релето за време, изпълнено с логическите елементи DD1.2, DD1.4, транзистора VT4 и прилежащите елементи има за цел да забави запускането на генератора BFO на платка "Междинна честота" с 2-4 секунди при първоначално включване на трансивера до приключване на преходните процеси. Без това забавяне се наблюдаваха неприятни ефекти, като "забиване" на S-метъра до края на скалата с възможност за дефект на последната.

Активния сигнал за превключване на блоковете в състояние "предаване" е "0" или "маса". което е осъществено с p-n-p биполярни транзистори като силови превключватели.

На платката са монтирани 3 червени светодиода, с помощта на които контролът на действието на автоматиката се онагледява визуално (D1: "Телеграфна манипулация / настройка", D2: "Захранване", D3: Режим "Предаване").

120 x 60 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][1,5mb]

Печатните платки са чертани с мастило и спринцовка в 2001-а година, като след 9 г. експлоатация в схемата е дефектирал веднъж единият от мощните ключови транзистора BD238 и то по невнимание при свързване на управление за крайно стъпало с 4хГУ50. През месец юли, 2010 г. графичните оригинали бяха прехвърлени от милиметрова хартия на програма за печатни платки Sprint Layout.

 

10 юли 2010 г., доп. 11 юли 2011г.
LZ2WSG, KN34PC