Микрофонен предусилвател, VOX и digi-mode интерфейс
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

1. Микрофонен предусилвател:

Като микрофонен предусилвател използвам показаната по-долу принципна електрическа схема. За предотвратяване на претоварване на смесителя съм добавил диоден ограничител на нивото, с вкл. пасивен LC филтър на 3 kHz. Нужният коефициент на усилване е със запас и при нужда (според вида на микрофона) може да се регулира с резисторите в ООВ на ОУ.

Транзисторен повторител съм добавил за осигуряване на нужното ниско изходно съпротивление на схемата (което ОУ TL082 няма) за включване на LC LPF на 3 kHz.

Използвам динамичен микрофон. Възможно е схемата във входа да се коригира и да се добави електретен микрофон със съответното захранване.

За операционни усилватели използвах наличните ОУ TL082, но с успех може да се използват много типове (напр. ОУ NE5534/32). Индуктивностите са фабрични стандартно навити дросели 15 µH.

Архив mic_amp [zip,spl7,gif,pdf][198kb]

Печатна платка към посочената принципна схема не съм проектирал. Микрофонният предусилвател съм изпълнил на платка с прорязване.


2. Микрофонен VOX:

Това е може би най-неизползвания модул в конструкцията ми . Признавам си: в други (фабрични и самоделни приемо-предаватели) само тествам VOX еднократно, (най-много двукратно) за да проверя работоспособността му.

В самоделната си апаратура го добавих, верен на идеята: "Да го има - не пречи. Може някой ден да ми потрябва ... а и другите го имат". 

Компонентите са по идея общодостъпни: обикновени ОУ, транзистори и диоди и 2 лог. елемента от една цифрова ИС. Времезадаващата верига се намира в платка "Електронен превключвател приемане/предаване", като настройката на времето е обща (с един потенциометър на лицевия панел) за телеграф и за PHONE.

Архив VOX [zip,spl7,gif,tiff,pdf][439kb]

Модулчето e изпълнено на платка с прорязване, двете ИС са монтирани в цангови цокли. Транзисторите могат да се заменят с всякакви налични типове (съответно полеви и биполярен).

Използвал съм там, където е възможно smd компоненти, но могат да се монтират и нормални - място по платката има.

   
3. Digi-mode интерфейс:

За нуждите на цифровите връзки съм добавил интерфейсна част за връзка към компютър.

Двата звукови развързващи трансформатора, двата оптрона и дроселите са свалени от телефонни модеми.

Архив digi_mode [zip,spl7,gif,tiff,pdf][449kb]

Модулчето е изпълнено на платка с прорязване. Успешно се експлоатира вече половин година.

При свързването с компютър за цифрови видове връзки с подходяща програма е възможно провеждане на радиовръзки и на телеграф без допълнителни комутации на входовете и изходите. 

 

Да се има предвид, че компютърната система при стартиране на хардуера (и още веднъж, при стартиране на Windows (XP)) установява тестови нива по Serial Port, които привеждат приемо-предавателя в предавателен режим. Вероятно трябва да добавя допълнителна комутация при ненужен тип на работа (забрана на сигналите за digi-mode?).

Долната страна на платките оставям там, където е възможно като общ екран - винаги се презастраховам срещу входни смущения и високи електромагнитни полета: на КВ (поради предвидими градски причини) работя с лампов изход, с една антена, на всички КВ обхвати.

Засега самопроизволно изменение в състоянието на сигналите в модулите и наблюдавани смущения няма .

12 юли 2011 година, доп. 19 май 2012 година, доп. 14 юли 2015 година,
доп. 5 май 2016 година, доп. 18 октомври 2016 година
LZ2WSG, KN34PC