Първи смесител
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

За първи смесител съм използвал двойнобалансен диоден смесител на MiniCircuit: MCL SAM-2. Необходимо е трите порта на последния да са широколентово съгласувани към 50 ома. Пред сложните диплексери в 2000-а година предпочетох да съгласувам изхода в широк честотен диапазон с помощта на мощен полеви транзистор, включен с схема "общ гейт" (в случая КП901, поради липса на по-нискошумящите КП902-3 :) Динамичният диапазон и комфортът при работа за лично използване е повече от достатъчен, като това се забелязва на приемане особено в нискочестотните обхвати в любителските диапазони. Заедно с дълбоко ключово АРУ в МЧУ по междинна честота е възможно приемане на информация в силно натоварени участъци от обхватите, сплетер и съседи с киловатни станции.

 

Компонентите са общодостъпни, с изключение на смесителя на MiniCircuit. Първоначално експериментирах със самоделен двойнобалансен диоден смесител с диоди КД514, КД503, дори и с 1N4148. След това ми попадна готовия смесител IE500, с който работих 2 години. Поради неумишлен дефект и единична бройка, последния беше заменен със смесител MCL SAM-2. Впечатленията са добри, без да съм мерил параметрите на получения модул.

В 2007-а експериментирах с 50 MHz, като сигналът се преобразува от същия модул.

Единствения проблем в 2000-а година бяха релетата. Първоначалните монтирани налични релета РЭС-10 работиха точно 7 месеца, след което започна самопроизволно прекъсване на контактите. Сигналът пропадаше на приемане и на предаване. Замяната чрез  помощни монтажни платки с релета РЭС-49 беше неособено добре изглеждаща, но надеждна, като експлоатацията на преработената платка продължи до октомври, 2009 година.

Чрез ЛЮТ технологията в месец ноември, 2009 г. смесителният модул беше налепен наново с корекция на някой елементи, като релетата са вече РЭС-49.

 

 

120 x 60 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][888kb]

Горната част на медното фолио е запазена като допълнителен екран.

Готова печатна платка по метода "ЛЮТ"

 

Начин на навиване на Т1 (4:1)

Т1 съдържа 7 н. с два усукани заедно проводника ПЕЛ 0.35мм, бифилярно навити на феритен пръстен Amidon FT37-43.
 

Начин на навиване на Т2 (16:1)

Т2 съдържа 7 н. с четири усукани заедно проводника ПЕЛ 0.35мм, навити на феритен пръстен Amidon FT37-43.

2 декември 2009 г., доп. 6 октомври 2010 г.
LZ2WSG, KN34PC