Входен антенен предусилвател
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

За приемна входна честота над 14 мегахерца с цел повишаване на реалната чувствителност или при необходимост за работа с неефективни и скъсени антени, при експлоатацията на трансивъра беше необходим входен високочестотен предусилвател с нерегулируемо усилване.

Принципната електрическа схема на показания е публикувана в списание "Ham Radio", бр. 10, 1975 година в статия под заглавие  "High Dynamic Range Receiver Input Stages". УВЧ се отличава с добра динамика, устойчивост и добра повторяемост на параметрите.

Оригинална статия: High Dynamic Range Receiver Input Stages (сп. Ham Radio, 10/1975, стр. 26-30) [zip,pdf][281kb]
   
С използване на оригинални транзистори (Motorolla, старо производство), феритни пръстени Amidon FT37-43 и компоненти със стойности както в оригиналната статия, при мен усилването (измерено с наличия NWT-500) в честотния диапазон 1÷57 MHz  се получи около 11 dB, а на ниво -3dB - около 100 MHz. Антенният предусилвател спокойно мога да използвам за работа и на други радиолюбителски диапазони (напр. 70 MHz).

Трансформаторите Тr1, Тr2, Тr3 и Тr4 се навиват на феритни пръстени Amidon FT37-43:

    Тr1, Тr4: 3 х 10 н. трифилярно навит с усукан проводник ПЕЛ 0.35мм, като вторичната намотка се образува от две намотки, свързани начало с край.
    Тr2, Тr3: 2 х 7 н. бифилярно навит с усукан проводник ПЕЛ 0.35мм, допълнително 1 н. към базите на транзисторите.

Tr1, Tr4 Tr2, Tr3

Посоката на навиване или начало/край на намотката с 1 навивка, включена към базите на транзисторите е необходимо да се подбере такава, че с включването на трансформаторната обратната връзка да намалява усилването на съответното стъпало, а не да го увеличава. Това измерване лесно се извършва със сигналгенератор преди да са монтирани трансформаторите Тr1 и Тr4 на печатната платка.

За включване/изключване и за "обход" по време на предаване използвам 12 волтови релета РЭС-49, които за мен са доказали висока надеждност и стабилност при превключване на високочестотни сигнали. За девет години експлоатационен период: нито един дефект и подмяна независимо от това, че се препоръчва допълнително протичането на постоянен ток през комутируемите контакти за самопочистване.

Транзисторите VT1 и VT2 е необходимо предварително да се подберат с еднакви коефициенти на усилване по ток h21E.


120 x 60 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][934kb]

Платката е изработена по метода ЛЮТ (Лазерно-Ютийна Технология), като горната част на медното фолио е запазена. В повечето случаи модулът не се нуждае от допълнителни екрани, независимо от мястото си на монтиране в корпуса на трансивъра.

 

6 ноември 2009 г., доп. 11 юни 2011 г., доп. 3 януари 2018 г.
LZ2WSG, KN34PC