Диапазонни входно/изходни филтри
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

След първоначалния вариант на входно-изходните филтри с трансформаторни отводи за вход/изход към 50 Ω (просъществувал до септември месец, 2010 година), в настоящият вариант те са повторени 1:1 както "Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера" на Сергей,  4Z5KY (http://cqham.ru/trx75_19.htm) (TNX!).

В зависимост от толерансите на елементите и конкретната практическа реализация на филтрите,  заедно с паразитните стойности на капацитета, взаимната индуктивност и активните загуби (главно в бобините) се наложи малка промяна на стойностите кондензаторите за връзка на някои от филтрите. Практически получената АЧХ се доближава до моделираната идеална АЧХ в RfSim при загуби в лентата на пропускане от 2-3 дб. За филтрация в лентата на непропускане съдя косвено по липсата на смущаващо въздействие върху приемането на 14 MHz при работа на близко разположена радиостанция с изходяща мощност 1KW на разстояние около 700 метра на "огледалната честота" на 3,5 MHz.

Използвани са тела от радиостанция "РТ-23", на които допълнително са презапоени медните калайдисани пера на екрана с алуминиевата екранираща капачка за по-добър контакт.

Предимство на посочените тела пред пластмасовите от радиостанция "ЛЕН-Б" е, че основата им е бакелитова или стъклотекстолитова и позволява многократно презапояване и ексмериментиране без повреждане.

Проводникът за бобините е с копринена изолация, едножилен, от ВЧ и МЧ кръгове на разглобени лампови радиостанции. Кръговите кондензатори са стирофлексни (по-големите стойности), тръбни или многослойни и са запоени обемно директно за изводите на основата на телата. Не препоръчвам китайски керамични кондензатори, дори ако са маркирани като с нулев температурен коефициент на изменение на капацитета.

Светодиодите са за локална индикация на платката за състоянието на релетата и на филтрите.    
   
За 9 години експлоатационен период засега не е дефектирало нито едно реле РЭС-49.

 


120 x 120 mm

Архив с файлове [zip,lay,pdf,gif,tif][2,3mb]

LZ2WSG, KN34PC