Аудио усилвател с филтър 3 KHz
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

За нискочестотен усилвател на трансивъра експериментирах с много типове интегрални схеми, които се използваха в близкото минало, като: UL1498, TBA810, TBA820, TDA2003, LM386 и др. При всички ИС нужния коефициент на усилване беше лесно достижим, но се наблюдаваха негативи, които възпрепятстваха използването на интегралните схеми. За всички ИС беше характерно високото ниво на собствените шумове, особено доловими и дразнещи във високочестотната област на звука, при работа на слушалки и при слаби сигнали там, където ефирните шумове са ниски - във високочестотните обхвати. UL1498 и TBA820 шумяха, докато TBA810, ТДА2003 и LM386 освен силния шум бяха склонни към самовъзбуждане, особено последните две ИС и в режим на предаване (НЧУ продължава да работи в режим "предаване", като се използва за самоконтрол и телеграфен монитор).

В повечето случаи блокировката по захранване, вход, изход с керамични кондензатори и развръзката с дросели, както и пълната екранировка помагат за елиминиране на генерациите, но шумът е дразнещ, независимо от тясната честотна лента на усилвателя като цяло.

С ИС A2030/TDA2030 нито един от посочените ефекти не се наблюдава, усилвателят е стабилен по параметри, непретенциозен е към филтрацията на захранването и не се влияе от високочестотните полета в корпуса на трансивъра без допълнителни екранировки, независимо от близостта си до мощния широколентов усилвател на мощност. Със своята мощност 14W по каталожни данни, на захранващо напрежение от 12V изходящата неизкривена мощност върху високоговорител 8 ома е 1,5W, което е повече от достатъчно. Единствено консумацията от високия ток на покой на ИС е висок, но това не е определящо за стационарна апаратура.

Добавен е нископропускащ филтър с честота на срез 3kHz с 24 db/oct, който заедно с CLC филтъра на платка "Междинна честота" след втория смесител спомага за елиминиране на шумовете на МЧУ и на радиоприемника като цяло.

Не съм телеграфист, така че всякаква филтрация за CW по аудио-сигнал в случая не ми е необходима, но за в бъдеще бих изградил елементарен телеграфен филтър с ОУ за универсално използване. Разбира сем по-доброто решение е отделен кварцов телеграфен филтър по междинна честота.

Допълнителния усилвател съм поставил като буфер за запис или цифров тип работа с компютър. Добре би било изходът да е  галванично развързан с телефонен трансформатор или подобен (използвам трансформатор от компютърен телефонен модем с преводно отношение 1:1).
120 x 60 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][1,0mb]

Платката е изработена чрез чертане с мастило "на ръка" през месец март 2005 година. До месец март 2010 година схемата работи без дефекти. Тогава бяха подбрани по-прецизно кондензаторите C4, C7, C10 и C12 с измерител на капацитет, както и беше подбрана веригата Rk-Ck за подем на възпроизвеждането в областта на високите честоти до 3 kHz, което рязко подобрява разбираемостта, особено при слаби сигнали.

АЧХ преди корекцията АЧХ с R15,C19

Общото усилване по напрежение на усилвателя с ОУ след втория смесител, пасивен и активни филтри и посочения усилвател е около 42 db при 1 kHz.

***
С помощта на компютърен софтуер свалих честотната характеристика на използвания филтър (без корекцията). Параметрите напълно ме удовлетворяват: приемникът еднозначно звучи по-добре с филтър.

референтна АЧХ на звуковата карта с ALC892

НЧФ филтър 3 KHz, 24 db/oct


 

 

Като за бъдеща идея за реализация си оставам вариантът на регулируем нискочестотен филтър, напр. изпълнен със специализирани ИС, напр. MAX7400.

29 март 2010 година, доп. 3 юни 2011 година, доп. 13 април 2017 година
LZ2WSG, KN34PC