Блок "Междинна честота", IF 9 MHz
/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

Архив [zip,spl,lay,pdf,tif][2,0mb]

Първи вариант (1999-2008 год.)

 

Вариант с корекции върху основната оригинална платка

Архив със стари снимки [zip,jpg][560kb]

Литература:
1. The Radio Amateur's Handbook, Наръчник на радиолюбителя, том I, том 2, 1976 година

LZ2WSG, KN34PC
посл. редакция: 4 март 2012 година