Генератор с плавна настройка на честотата
VFO (5-5,5 MHz)

/kn34pc.com/конструкции/седемобхватен cw/ssb трансивер/...

Първоначално променливият генератор беше замислен да бъде термостатиран с изграден термостат на 40-45оС с топлоизолационни материали и нагревателни елементи - мощни резистори, поместени в корпуса на генератора. За поддържане на постоянна температура щях да използвам термореле от релеен тип. След изработката на генераторната платка, тя беше монтирана в лята кутия от магнезиева сплав от корпус на честотно определящ трептящ кръг от професионален бракуван лампов приемо-предавател (висококачествена бобина с посребрен проводник, навит на качествена високочестотна керамична основа, няколко тръбни кондензатора и донастойваща феритна сърцевина, изолирани от корпуса с топлоизолационен текстилен материал).

След нееднократно няколкодневно загряване и подбор на честотно-определящите кондензатори се оказа, че получената термостабилност на честотата е достатъчна за любителски цели и термостат не е необходим. Вариант остана допълнителна термоизолация и неизключваем VFO генератор, захранен от допълнителен токоизправител. Отделното захранване реши огромния проблем с "проплакването" на изходния сигнал поради недостатъчната стабилност на захранващите напрежения на SSB и CW предавател.

След година-две работа в ефира установих, че и непрекъснатото включено състояние на VFO не е необходимо - стабилността честотата на плавния генератор беше повече от достатъчна. Прилагам еднодневно измерване на честотата (август месец), проведено след 9 г. експлоатация.

Час Измерена честота (Fosc+Fif)
21:30 14.200.00
22:00 14.200.00
22:30 14.200.00
23:00 14.200.02
23:30 14.200.00
00:00 14.200.00
00:30 14.200.02
01:00 14.200.02
01:30 14.200.02
02:00 14.200.02
02:30 14.200.00
03:00 14.200.00
03:30 14.200.00
10:00 14.199.97
10:30 14.199.97
11:00 14.199.98
11:30 14.199.98
12:00 14.200.00
12:30 14.200.00
13:00 14.200.00
13:30 14.200.00
14:00 14.200.00
14:30 14.200.00
15:00 14.200.00
15:30 14.200.00
16:00 14.200.00
16:30 14.200.02
17:00 14.200.02
17:30 14.200.00
18:00 14.200.00
19:30 14.200.00

След експериментите с цифрови видове работа се оказа, че и за този тип работа стабилността на честотата за любителски връзки е достатъчна.


100 x 60 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][1,4mb]

Бобината L1 е навита на керамично тяло от високочестотна керамика с диаметър 22 mm и дължина 60 мм, с принудителна стъпка в оригиналните канали. Диаметърът на проводника е около 0,85 mm, навит с голямо натягане. Използвайте максимално възможния диаметър на проводника, който  може да си позволите за да получите желаната индуктивност.     Индуктивността на бобината L1 е около 2,8 μH. На посоченото тяло съдържа 22 навивки, като отводът за сорса на двугейтовия транзистор T1 е от петата навивка, считано от студения край.

На посочения променлив кондензатор механично може да се регулира максималния капацитет и коефициента на припокритие.

Чрез промяна на паралелните кондензатори с нулев или слабо отрицателен температурен коефициент на изменение на капацитета (тръбни, сини) с такива с положителен (червени) и с цифров честотомер, за няколко вечери е възможно да се стабилизира температурното изменение на честотата в приемливи граници. 

Добра основа за очаквана стабилна честота на VFO генератора е тежката лята метална кутия с дебели стени. Трябва да се избират променливи кондензатори с дебели, по възможност сребърни или посребрени пластини, на керамични държачи и задължително с лагерно окачване на ротора. Луфтове, приплъзвания и неравномерно въртене на оста на променливия кондензатор са недопустими.

Използваният механичен преобразувателен механизъм до голяма степен определя точността на настройка на станция и комфорта при използване на изработения генератор. С посочения планетарен механизъм от радиоприемник Р-311 скоростта на изменение на честотата за един оборот е около 11 kHz. След първоначално почистване и смазване, за 11 години експлоатация не е извършван нито един ремонт, нито една профилактика. За мен удобството от двускоростно изменение на  честотата е незаменимо и няма аналог във фабричните апаратури.

Кутията на VFO генератора от 2000-а година е отваряна точно 3 пъти: първи път - за възстановяване на спомени по принципна схема :) и два пъти: за фотоснимка. Работи почти ежедневно по няколко часа на ден.

Архив VFO: стари снимки (VII.2007г.) [zip,jpg][469kb]
 

Допълнителен стабилизиран токоизправител за VFO


120 x 60 mm
 

Междинна платка с мрежов трансформатор

69 x 45 mm

Архив с файлове [zip,spl,lay,pdf,tif][868kb]

Печатните платки са чертани с мастило и спринцовка в 2001-а година. През месец юли, 2010 г. графичните оригинали бяха прехвърлени от милиметрова хартия на програма за печатни платки Sprint Layout.
 

 

8 юли 2010 година, доп. 26 август 2011 година
LZ2WSG, KN34PC