Честотомер до 1 GHz с PIC16F84A-10
 

    Описаният честотомер е изпълнен по схема и софтуер от www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_gh.htm

    Честотен обхват: от 50 MHz до 1 GHz.

    Входният делител е с коефициент на делене 1:64. От параметрите му като входна чувствителност и максимална входна честота се определя приложението на честотомера.


 

LZ2JOW, Силистра
8
декември 2008 г.