Електронен часовник с газоразрядни индикатори

Принципна електрическа схема
 

 

 


 

    Допълнение:
    Индикатор за ден от седмицата, изпълнен с подръчни материали: сифон от мивка, кутия от 100 гр. НЕС-кафе ...

 
 

 

 
 

 

LZ1WVM
5 януари 2011 година,
 доп. 30 юли2011 година