Измерител на КСВ и на RF мощност
 
 

 


LZ1JN
1 юли 2008 година