Схема за автоматично/ръчно зареждане
на стартерни акумулатори до 100 A/h

 

    Принципната електрическа схема за автоматично/ръчно зареждане на стартерни акумулатори до 100 A/h е за некомерсиална употреба. Схемното решение позволява да се използват тиристори с ток на управление 50 милиампера.

    При смяна на оптрона, тиристорите и трансформатора зарядния ток може да се увеличи, колкото е необходимо.


Разновидност на схемата при трансформатор с една намотка от 15V

    T1 - трансформатор с мощност 150W, изходен ток 10A
    Защита от обратно свързване на акумулатора,
    функция: автоматично / ръчно зареждане на акумулатора
    Нaстройка на напрежение (14,5V) за изключване при автоматичен режим: R5

    Данни за трансформатора не е необходимо да се дават, тъй като всеки от нас има под ръка различен трансформатор, било от стар телевизор или от някаква апаратура.

    Начини за смятане на трансформатор в нета има достатъчно. Схемата работи вече 3 години безпроблемно и съм я правил няколко пъти за приятели. Ако Ви интересуват допълнителни подробности, пишете ми на: kolohrstov@abv.bg

25 февруари 2010 година,
доп. 10 октомври 2012 година
Колю Христов